65

Murek przy schodach na południowym brzegu Malty.