37

Reklamy przy bramie jednej z kamienic przy ul. Dąbrowskiego.

36

Jedna z bocznych ścian kamienicy przy ul. Dąbrowskiego.

35
Boczna ściana Invest-Banku przy ul. Mickiewicza.

34
Brama wjazdowa jednej z kamienic przy ul. Zwierzynieckiej.

33
Przystanek drogowy przed Zamkiem.

32

Tym razem z Warszawy, po tygodniowym tam pobycie.
Wiec w obronie świeckości państwa na placu Konstytucji.

31
Dworzec Główny.

30
Słup koło przystanku autobusowego na Grochowskiej koło targowiska Świt.

29
Ciężarówki MacDonalda na ul. Grochowskiej.