65

Murek przy schodach na południowym brzegu Malty.

64
Ściana przejścia podziemnego pod Niestachowską koło Sołacza.