61

Na słupie przy ul. Fredry.

60
Nad drzwiami w pociągu PKP.