54
W autobusie linii 63.

53
Na terenie Starej Masarni.

52
Lampa uliczna przy przystanku autobusowym koło UP.