65

Murek przy schodach na południowym brzegu Malty.

64
Ściana przejścia podziemnego pod Niestachowską koło Sołacza.

63
Słup oświetleniowy przy przystanku autobusowym Tatrzańska.

62
Śmietnik na hipodromie Wola.

61

Na słupie przy ul. Fredry.

60
Nad drzwiami w pociągu PKP.

59
I ponownie - mur Starej Gazowni.

58
Ponownie - mur okalający Starą Gazownię.

57
Ponownie - mur okalający Starą Gazownię.

56
Mur okalający Starą Gazownię.

55
Barierka przy kładce dla pieszych obok biblioteki UP.

54
W autobusie linii 63.

53
Na terenie Starej Masarni.

52
Lampa uliczna przy przystanku autobusowym koło UP.

51
Przystanek tramwajowy na Kaponierze.