64
Ściana przejścia podziemnego pod Niestachowską koło Sołacza.