36

Jedna z bocznych ścian kamienicy przy ul. Dąbrowskiego.