32

Tym razem z Warszawy, po tygodniowym tam pobycie.
Wiec w obronie świeckości państwa na placu Konstytucji.