First World Problem


Mój własny First World Problem - skończyło się miejsce na płyty na półkach do tego przeznaczonych.
D: