59
















I ponownie - mur Starej Gazowni.