20
Bok jednej z kwadratowych kolumn vis a vis Okrąglaka.